hedging

  • Przez dekadę hedging był brzydkim słowem wśród producentów metali szlachetnych. Niektórzy spośród największych producentów złota, którzy w czasie bessy zadeklarowali, że sprzedadzą swoją przyszłą produkcję po z góry ustalonej cenie, […]

    Prasa: Notowania srebra będą spadać?

    Przez dekadę hedging był brzydkim słowem wśród producentów metali szlachetnych. Niektórzy spośród największych producentów złota, którzy w czasie bessy zadeklarowali, że sprzedadzą swoją przyszłą produkcję po z góry ustalonej cenie, […]

    Przeczytaj całość...