USA i Grecja szkodzą srebru

Dziś srebro traciło nawet 4,2%. Dzienne minimum to 34,8 USD. Gwałtowny spadek to efekt umocnienia dolara względem euro, co z kolei było rezultatem dwóch czynników, a w zasadzie wydarzeń w dwóch krajach: USA i Grecji.

Problem z USA jest taki, że FED rozwiewa wątpliwości dotyczące kontynuacji programu QE2. Kolejnego dodruku dolara najpewniej nie będzie, mimo że wyniki amerykańskiej gospodarki są gorsze od oczekiwań, a FED obniżył prognozę tempa wzrostu gospodarki i podniósł prognozę stopy bezrobocia. Drugim problemem jest oczywiście Grecja i jej trudny do opanowania dług. 2 godziny temu PAP podał, że Unia Europejska nadal będzie pomagać finansowo Grecji, co pogłębi kryzys finansowy strefy euro, a także osłabi wspólnotową walutę względem światowych walut.

Obydwa kraje, borykające się z problemami finansowymi ciągną za sobą waluty, a w konsekwencji metale szlachetne.