TMS: Silna wyprzedaż na rynku surowców

Ceny złota wykazują zwykle silną korelację z notowaniami dolara i spadają gdy amerykańska waluta się umacnia. W ciągu ostatniego miesiąca ta zależność nie była jednak obserwowana i gdy wzrastała awersja do ryzyka często zyskiwały zarówno dolar, jak i złoto. Pod koniec zeszłego tygodnia ceny tego kruszcu rosły wraz z nasilającymi się obawami o sytuację Grecji. Inwestorzy, oczekując na konkretne decyzje związane z przyznaniem kolejnej transzy pakietu pomocowego, wywindowali cenę złota powyżej 1820 dolarów za uncję. Wzrosty te zostały wymazane już w poniedziałek i szlachetny kruszec testował poziom 1770, od którego się odbił i kurs, w oczekiwaniu na decyzję FOMC, ustabilizował się w okolicy 1800 dolarów za uncję. W czwartek, po ogłoszeniu komunikatu Fed, ujemna korelacja dolar-złoto była tym razem bardzo wyraźna. Indeks dolarowy wzrósł do poziomu najwyższego od siedmiu miesięcy, przekraczając poziom 78400, a złoto traciło po południu prawie 4 proc. i w dostawie natychmiastowej jedna uncja kosztowała 1737 USD, czyli najmniej od miesiąca.

Więcej w TMS