Rekordowe obroty na rynku złota i srebra

Czwarty rok światowego kryzysu finansowego napędzał rekordowe obroty BullionVault, największej na świecie platformy internetowej umożliwiającej inwestowanie i obracanie złotem i srebrem.

Uruchomiona w 2005, by umożliwić osobom prywatnym dostęp do wysokiego stopnia bezpieczeństwa i niskich kosztów towarzyszących obrotom na profesjonalnych rynkach kruszców, platforma wymiany BullionVault jest obecnie używana przez 33067 osób (2010: 20918), ze 122 krajów na całym świecie. W ciągu 12 miesięcy do 31 października, dokonano za jej pośrednictwem transakcji kupna i sprzedaży fizycznego złota i srebra o łącznej wartości 1,57 miliarda £ (2010: 685 mln £).

Dochody przed opodatkowaniem wzrosły (jeszcze nie zaudytowane) o 48% do 5,5 mln (2010: 3,7 mln £). Obroty firmy (jeszcze nie zaudytowane) wzrosły o 81% do 549 mln $ (2010: 304 mln £). Transkacje między użytkownikami (peer-to-peer) wzrosły o 168% do sumy 1,02 miliarda $ (2010: 381 mln £).

Paul Tustain, założyciel i dyrektor, powiedział:

„Głównym czynnikiem napędzającym wzrost był proces stopniowego uświadamiania
sobie przez osoby oszczędzające, że niskie stopy procentowe zostaną z nami na długo.
Stanowiska banków centralnych potwierdziły ich obawy. Oszczędzający rzadko żałują
decyzji trzymania się z daleka od rządów, które na problemy ekonomiczne reagują
drukowaniem pieniędzy.

W tym momencie, każdego dnia, około 2000 osób w świecie anglojęzycznym –
zdesperowanych konsekwencjami polityki ekonomicznej dla ich oszczędności – zwraca
się w stronę złota i srebra. Tym, którzy poszukiwali sposobu w Internecie, trudno było
przegapić BullionVault, a jeszcze trudniej znaleźć coś, co by nas przebiło.”

W roku finansowym 2011, suma złota w sztabach w posiadaniu użytkowników BullionVault wzrosła o 24%, do 26,3 ton (2010: 21,2 tony). To więcej złota niż wynoszą oficjalne rezerwy Hongkongu, Luksemburga, Kanady, Irlandii i Kataru razem wzięte. Przechowywane jest w niezależnym, wyspecjalizowanym skarbcu wybieranym przez klienta: w Londynie, w Zurychu, lub w Nowym Jorku. W następstwie zwieńczonego sukcesem uruchomienia możliwości inwestowania w srebro w minionym roku, klienci BullionVault zwiększyli swoje zasoby srebra o kolejne 175% do masy 244,8 ton (2010: 89 ton). Dzięki również ogromnemu wzrostowi cen (27% w przypadku złota, 34% w przypadku srebra – w funtach szterlingach), wartość należącego do klientów kruszcu wzrosła o 73% – do 1,07 mld £.

Źródło: BullionVault.
Więcej informacji na stronie: http://www.kupsrebro.pl/sekcja/bullionvault/