Silver Institute: Popyt na srebro wzrośnie do 2015

Silver Institute opublikował w poniedziałek prognozę popytu przemysłowego na srebro na kolejne 5 lat. Ten typ popytu ma największy udział w globalnym popycie na srebro, a szacunki są bardzo obiecujące…

W raporcie czytamy, że do 2015 roku przemysłowe zapotrzebowanie na srebro będzie gwałtownie rosnąć, osiągając w 2015 roku… 666 milionów uncji (dla wierzących i praktykujących: prawie 21 tys. ton), co będzie stanowić 60% globalnego popytu. Oznacza to wzrost o 37% względem 2010 roku (487 milionów uncji). Raport prezentuje również popyt na srebro wynikający z jego antybakteryjnych właściwości oraz wykorzystanie ich w opakowaniach żywności czy katalizatorach. W 2015 roku miałby on wynieść ponad 40 mln uncji.

Popyt na srebro do 2015 roku

„Raport pokazuje jak silny jest popyt na srebro przemysłowe, nie tylko ze względu na brak zamienników, ale także ze względu na mnogość starych i nowych zastosowań, które tworzą popyt”, powiedział Michael DiRienzo, dyrektor wykonawczy Silver Institute.

Główne wnioski z raportu

  • Silniejszy popyt przemysłowy na srebro będzie pochodził z USA i Azji, głównie z Chin i Indii.
  • Większość przewidywanego wzrostu będzie pochodzić ze znanych zastosowań, jak kontakty elektryczne i ogniwa fotogalwaniczne.
  • Zaawansowanie techniczne srebra ogranicza możliwość stosowania tańszych alternatyw, czyniąc srebro nieelastycznym cenowo. To oznacza, że przemysł kupi srebro po każdej cenie!
  • Nowe zastosowania srebra, wynikające z jego antybakteryjnych właściwości lub wykorzystujące jego przewodność cieplną i elektryczną, wpłyną znacząco na wzrost konsumpcji srebra do 2015 roku.

Otwartym pozostawię pytanie, na ile wiarygodny jest ten raport…

Do pobrania

Raport w jęz. angielskim (format PDF, rozmiar 751 KB)

BullionVault - handluj srebrem bez podatku VAT