Prasa: ETF-y na rynkach surowcowych

ETF-y oparte o fizycznie gromadzony surowiec to jedna z przyczyn tak dużych wzrostów cen na rynkach „commodities” w ostatnich kilku latach. Wpływ ten widoczny jest w największym stopniu na rynku srebra, na którym dominuje jeden fundusz ETF (iShares Silver Trust). Jeśli na rynkach nastąpiłaby głębsza korekta, duża część inwestorów z pewnością postanowiłaby wycofać środki z funduszy. Wtedy też fundusze chcąc wypłacić środki inwestorom będą musiałby sprzedać surowiec na rynku dalej obniżając jego cenę.

Czytaj dalej w Forsal.pl