XTB: Co się stanie ze srebrem?

Ceny srebra po dynamicznych i bardzo „medialnych” spadkach na początku maja, od dwóch miesięcy utrzymują się w konsolidacji (30 – 40 USD za uncję). W najnowszym raporcie analizujemy bieżącą sytuację na rynku oraz przedstawiamy nasze prognozy zmian cen w dłuższym okresie.

Wnioski:

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w średnim okresie jest utrzymywanie się cen w obserwowanej obecnie konsolidacji. […] Słabe dane makroekonomiczne oraz fala niepewności w strefie Euro powinny sprzyjać utrzymywaniu luźnej polityki monetarnej przez banki centralne krajów rozwiniętych, podtrzymując ceny srebra na wysokim poziomie.

W dłuższym okresie, po wzroście podaży surowca oraz po pierwszych sygnałach o zacieśnianiu polityki monetarnej przez Amerykański Bank Centralny (rynki obecnie oczekują pierwszej podwyżki w II kwartale 2012 roku) spodziewamy się spadków cen srebra do poziomów poniżej 30 USD za uncję.

Czytaj cały Raport z rynku surowców (PDF, rozmiar 880 KB)