BOS: trend boczny srebra

Notowania srebra – jako surowca w pewnej części przemysłowego – nie zachwycają w porównaniu ze złotem. Biały metal nadal porusza się w trendzie bocznym, a sygnał sprzedaży na MACD nie został zanegowany. Kontynuacja ruchu bocznego jest obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, właśnie ze względu na dualizm srebra jako metalu zarówno przemysłowego, jak i szlachetnego.

Raport w formacie PDF

BullionVault