Zastosowanie srebra w przemyśle

Elektryczność napędza światowy przemysł, a jej dystrybucja zależy w dużej mierze od srebrnych styków w wszelkiego rodzaju przełącznikach i wyłącznikach.

Srebro jest używane od przełączników małych  (3 volty, mniej niż 1 amper) do olbrzymich (500 tys. voltów, 15 tys. amperów), gdzie srebro jest używane w połączeniu z wolframem, molibdenem i innymi ogniotrwałymi metalami. Srebrne styki są obecnie standardem w panelach sterowania maszyn, przemysłowych procesach chemicznych, kontrolerach ruchu kolejowego i przyciskach w windach.

Baterie cynk-tlenek srebra, które dwukrotnie przewyższają pojemność baterii kwasowo-ołowiowych, mają wiernych użytkowników wśród ekip telewizyjnych z przenośnymi zestawami baterii, w samolotach i w łodziach podwodnych, gdzie waga ma kluczowe znaczenie. Srebro już od dawna słynęło z niezrównanych właściwości w wysokich temperaturach. Taka bateria może zapewnić niezawodne zasilanie oprzyrządowaniu w niekorzystnych warunkach na dole szybów naftowych.

Radiografia, korzystanie z filmów fotograficznych do rejestrowania stanu wewnętrznego materiałów, w tym z odlewów stalowych, jest główną nieinwazyjną techniką wykrywania zmęczenia oraz wad konstrukcji.