Inwestycje w srebro

W mijającej dekadzie srebro dało więcej zarobić niż złoto. W 2000 roku średnia cena srebra wynosiła około 5 dolarów za uncję a w listopadzie 2010 roku przekroczyła poziom 29 dolarów.

Nadszedł czas, że srebro ponownie staje się przedmiotem zainteresowania inwestorów, zarówno instytucjonalnych, jak również osób fizycznych. Ludność lokuje oszczędności w srebrne sztabki i monety. Wzrastają aktywa funduszy srebra notowanych na giełdach (Exchange Traded Funds, ETF). Tworzone są różne produkty finansowe oparte na rynku srebra.

Najważniejsze formy inwestowania w srebro:

Więcej w Bankier.pl