Certyfikaty strukturyzowane

Certyfikaty strukturyzowane to sprzedawana przez banki oraz pośredników finansowych strategia inwestycyjna oparta na inwestowaniu powierzonych środków w różnorodne instrumenty finansowe, zwykle pochodne oparte na papierach wartościowych, opcjach, indeksach, walutach, emisjach długu, surowcach czy na metalach szlachetnych.

Raiffeisen Centrobank wprowadził certyfikaty, notowane w PLN na rynku równoległym Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych, dzięki któremu inwestując tylko w jeden papier wartościowy uzyskujemy możliwości udziału w zmianach cen srebra. Płynność certyfikatów strukturyzowanych RCB zapewnia emitent poprzez ich ciągłe kwotowanie. Certyfikat dające możliwość inwestowania w srebro posiadają nazwę skróconą RCSILAOPEN.

Raiffeisen Centrobank to jeden z głównych austriackich banków-emitentów. Sprzedaż i obrót papierami wartościowymi to główna działalność banku, ze szczególnym uwzględnieniem krajowych i międzynarodowych klientów instytucjonalnych. To również jeden z większych podmiotów prowadzących działalność maklerską na austriackim rynku kapitałowym oraz członek wielu giełd światowych. Raiffeisen Centrobank jest postrzegany jako największy emitent strukturyzowanych papierów wartościowych na rynku w Austrii oraz jest niszowym graczem na rynku niemieckim, gdzie koncentruje się na produktach związanych z rynkiem Europy Wschodniej.

Główną zaletą certyfikatów strukturyzowanych są konkurencyjne ceny i wysoka płynność, nie ma też kosztów przechowania. Z drugiej strony srebro nie znajduje się w posiadaniu właściciela oraz istnieje ryzyko upadłości banku-emitenta lub defraudacji. Kupując certyfikaty nie stajemy się właścicielami fizycznego srebra, lecz srebra „papierowego”, co w przypadku globalnego załamania może mieć tą wadę, że zostaniemy „na lodzie” z zupełnie bezwartościowymi dokumentami.

Jeśli nadal czujesz się nieswojo, słysząc słowo „struktury”, to mam nadzieję, że z pomocą przyjdzie ten e-book, w którym Marcin Krzywda szczegółowo opisuje różne formy produktów strukturyzowanych (w tym certyfikatów), a także to jak produkty strukturyzowane mają się do praktycznych realiów polskiego rynku finansowego oraz metody i tricki związane z inwestowaniem w te produkty… i wiele więcej. To 144 strony lektury zawierającej swoistą kompilację informacji na temat inwestycji finansowych, którą warto przeczytać przed rozpoczęciem inwestycji.

Kliknij i dowiedz się więcej:

  1. Więcej na temat RCSILAOPEN na stronach GPW
  2. Warunki emisji i obrotu RCSILAOPEN, po angielsku (plik PDF)
  3. Notowania RCSILAOPEN w Pulsie Biznesu
  4. E-book: Marcin Krzywda – „Produkty strukturyzowane w praktyce”